Basisbron

Hier vindt u onze verschillende basisbronnen over chronische ziektes

Emma
Verhaar-Vonk, M. (2014) De invloed van ICT vaardigheden van docenten op afstandsonderwijs aan langdurig zieke kinderen met behulp van een KlasseContactset. Universiteit Leiden Education and Child Studies (Master)

Katrien
Last, B.F., Maurice-Stam, H., Scholten, L., Onland-van Nieuwenhuizen, A.M. & Grootenhuis, M.A. (2008) Op Koers: groepscursussen psycho-educatie en vaardigheidstraining voor chronisch zieke kinderen. Tijdschrift voor Kindergeneeskunde, 76, 190-199.

Cynthia
Blink M. ,Buitenkamp T.D, Wouwe J.P Van , Van Wering E.R. , Van Der Velden V.H.J. ,C.M. Zwaan. (2009). Ontwikkelingen in de diagnostiek en behandeling van leukemie bij kinderen met downsyndroom. Tijdschrift kindergeneeskunde jaargang 77 (52-58)

Hanne
Celis S., Daemen N., De Bondt L. (juni 2008). Langdurig zieke kinderen (masterproef). Faculteit psychologie en pedagogische wetenschappen. Katholieke universiteit Leuven. Geraadpleegd op 1/10/2015 http://www.kuleuven.be/uzschool/download/thesis_ict_gebruik_langdurig_zieke_kinderen.pdf

Emmy
Boere-Boonekamp, M., L’Hoir,M., Beltman, M., Dijkstra, N., Engelberts, A. (2008). Overgewicht en obesitas bij jonge kinderen (0-4 jaar). Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 152 (6), 324-330.

Fien
Lombaert, E., Valcke, M., Veevaete, P., Hauttekeete, L. (2006). De behoefte van langdurig zieke kinderen aan ICT-gebaseerde hulpmiddel voor onderwijs en betrokkenheid. Gent: Universiteit Gent

Celine
Elich, M., Sinnema, G. (2010) Kinderen en Adolecenten: problemen en risicosituaties – Ziekten en handicaps (Chronische ziekte en lichamelijke handicap). Houten. Bohn Stafleu van Loghum. 75-95

Thibeau
C.H. van Gool, J. de Vries, G.L. van Heck & H.J.E. Hendriks (2002),zelfbeeld en kwaliteit van het leven bij kinderen met astma. In R. de Groot, Tijdschrift voor Orthopedagogie (p3-p17), plaats : Nederlands uitgeversverbond.

Phaedra
Hoppenbrouwers, K. (zd) Het chronisch zieke kind op school:
Op weg naar een draaiboek voor school en centrum voor
Leerlingenbegeleiding.

Siebe
Ghyselen, H. (2006). Revalidatie bij reumatoïde artritis. In M. Moons (red.), Fysiotherapeutische Casuïstiek (pp. 416-421). Bohn Stafleu van Loghum. Doi: 10.1007/978-90-313-8645-1_66

Jolien
Noordenbos, G., Oldenhave, A., Terpstra, N., mushter, J., (2000). Kenmerken en behandelingsgeschiedenis van patienten met chronische eetstoornissen. Tijdschrift voor psychiatrie, 42(3), pp. 145-155

Renee
M. van Brussel (2013). Wat weten we over fysieke fitheid en training bij kinderen met een chronische aandoening? //http://link.springer.com.zuid.vives.ezproxy.kuleuven.be/article/10.1007/s12491-009-0003-x//

Phaedra J
Elich, M. ; Sinnema, G. (2010). Ziekten en handicaps. In kinderen en adolescenten, problemen en risicosituaties. (pp. 75-95). Bohn Stafleu Van Loghum.